Đinh Hùng Trí

TEAM SỐ HỌC THỊNH VƯỢNG

Số học thịnh vượng – Tính số đường đời

Số học thịnh vượng – Tính số đường đời

Con số đường đời là sự rung động cơ bản trong bản đồ của cuộc đời bạn.

Ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn đối với môn số học này không đâu khác chính là ngày sinh của bạn.

Số đường đời được tính dựa trên ngày tháng năm sinh đầy đủ và được coi là một trong những rung động quan trọng và có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong biểu đồ số học.

Con số đường đời phản ánh những cơ hội của bạn và hướng đi thuận lợi trong cuộc sống. Nó phản ánh bản thiết kế mà vũ trụ tạo riêng cho chính con người bạn. Con số đường đời gợi ý con đường độc nhất của bạn vượt qua những thử thách trong cuộc sống, có tính đến khuynh hướng tự nhiên và trạng thái tâm trí của bạn. Điều này nhấn mạnh vào những gì bạn cần phát triển ở bản thân để được hạnh phúc.

Số học thịnh vượng – Tính số đường đời, TEAM SỐ HỌC THỊNH VƯỢNG

Cách tính số đường đời của bạn

Ngày sinh của bạn có ba phần ngày, tháng và năm – và đường đời của bạn về cơ bản là tổng của những con số này.

Giống như chiêm tinh học, thuật số học tin rằng ngày sinh của bạn nói lên nhiều điều nhất về tính cách của bạn. Rộng hơn, các nhà số học tin rằng những con số rất thần bí và có ý nghĩa. Một số người tin rằng các con số trong thuật số học có thể được sử dụng để dự đoán tương lai.

 

Bài đăng Mới nhất