Đinh Hùng Trí

TEAM SỐ HỌC THỊNH VƯỢNG

Làm thế nào để tính toán con số đường đời của bạn

Làm thế nào để tính toán con số đường đời của bạn

Số Đường Đời Là Gì?

Một trong những con số quan trọng nhất theo quan điểm của Thần số học là số Đường đời. Cuộc đời là trường học, con số Đường đời giúp chúng ta nhìn nhận rõ hơn các bài học trong cuộc đời này, cũng như hiểu được tính cách, Thách thức và Cơ hội của chính mình. Hoàn thiện và phát huy nó bạn sẽ có cuộc đời tươi đẹp hơn.
Bạn sẽ tiếp cận cuộc sống với tinh thần lạc quan vô tận khi nghe theo Đường đời của mình. Trí tưởng tượng của bạn sẽ truyền cảm hứng cho bạn sáng tạo, và cùng lúc bạn sẽ truyền cảm hứng cho những người khác.

Có 12 số đường đời trong số học – từ 1 đến 9. Cũng như các số 11, 22 và 33. (Chúng được gọi là Số chủ)

Làm thế nào để tính toán con số đường đời của bạn, TEAM SỐ HỌC THỊNH VƯỢNG

Làm thế nào để tính Số Đường đời?

Thực hiện theo các bước sau để đảm bảo bạn tính toán chính xác số đường đời của mình mọi lúc:

1. Viết đầy đủ ngày sinh của bạn bằng số
Nếu bạn sinh vào vào ngày 22 tháng 10 năm 1987, bạn sẽ viết ra 22/11/1987

2. Cộng ngày, tháng và năm riêng biệt
Ngày 22 gom lại còn 4 (2 + 2 = 4)
Tháng 10 gom lại còn 1 (1 + 0 = 1)
Năm 1987 gom lại còn 7 (1 + 9 + 8 + 7 = 25 = 2 +5 = 7)

3. Cộng các số lại với nhau
4+ 1+ 7 =12, tiếp tục cộng dồn cho đến còn 1 con số cuối cùng 1 + 2 = 3. Vì vậy, số đường đời của bạn sẽ là 3

Bài đăng Mới nhất