Đinh Hùng Trí

TEAM SỐ HỌC THỊNH VƯỢNG

Khám phá cách tính số Sứ mệnh của bạn

Khám phá cách tính số Sứ mệnh của bạn

Số Sứ mệnh là gì?

Số Sứ mệnh còn có thể gọi là con số thể hiện số phận của bạn. Đây là một con số rất quan trọng vì nó gần như được xem là ngày sinh thật sự của bạn nhưng lại xét thông qua bảng chữ cái được quy đổi ra số trong tên của bạn khi mới được sinh ra. Một số người cho rằng tên của chúng ta không phải tình cờ mà nó lại là như vậy, họ xem đó là sự sắp đặt của số phận dành cho con người, họ tên thể hiện số phận của con người.

Con số này cho thấy ý nghĩa cuộc sống của bạn, những bài học bạn cần phải trải qua, những kinh nghiệm bạn cần phải gặt hái được, kèm theo đó là những cơ hội thúc đẩy bản thân vươn lên được số phận tốt đẹp đó. Con số này quyền năng ở chỗ nó sẽ thể hiện phần lớn con người bên trong của bạn một cách rất vô tình nhưng cũng đầy tính sắp đặt của số phận. Nó cho thấy được mục đích sống, tài năng, mặt tốt, mặt hạn chế của bạn khi bước vào đời.

Khám phá cách tính số Sứ mệnh của bạn, TEAM SỐ HỌC THỊNH VƯỢNG

Cách tính Số sứ mệnh của bạn

Viết ra tên khai sinh đầy đủ của bạn. Mỗi chữ cái trong tên của bạn tương ứng với một số:

1 – A, J, S.
2 – B, T, K.
3 – L, C, U.
4 – M, D, V.
5 – N, E, W.
6 – O, F, X.
7 – P, G, Y.
8 – Q, H, Z.
9 – R, I.

Ví dụ bạn tên là TAYLOR JAY JOHNSON.

T + A + Y + L + O + R
2 + 1 + 7 + 3 + 6 + 9 = 28, tiếp tục 2+8 = 1

J + A + Y
1 + 1 + 7 = 9

J + O + H + N + S + O + N
1 + 6 + 8 + 5 + 1 + 6 + 5 = 32, tiếp tục 3+2= 5

Tiếp theo, cộng các số đơn sau: 1 + 9 + 5 = 15
Cuối cùng 1 + 5 và chúng ta nhận được 6. Số sứ mệnh của Taylor Jay Johnson là 6.

Bài đăng Mới nhất