Đinh Hùng Trí

TEAM SỐ HỌC THỊNH VƯỢNG

Khám phá con số nội tâm , mong muốn lớn nhất từ trái tim của bạn

Khám phá con số nội tâm , mong muốn lớn nhất từ trái tim của bạn

Số Nội Tâm là gì?

Trong thuật số học , số nội tâm (còn được gọi là số mong muốn của trái tim) đại diện cho những gì trái tim và linh hồn của bạn khao khát hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Nó mô tả những ước mơ, hy vọng và mong muốn của bạn. Nó tiết lộ động lực bên trong của bạn và là lăng kính để bạn đưa ra quyết định. Nó cũng là một con số cho thấy bạn hoạt động như thế nào trong các mối quan hệ.

Nếu số linh hồn của bạn hài hòa với số đường đời của bạn , bạn sẽ dễ dàng đưa ra quyết định. Nhưng nếu có sự không phù hợp giữa chúng, đôi khi bạn có thể cảm thấy mâu thuẫn. Có thể khó đưa ra quyết định và bạn sẽ bị gò bó giữa trái tim và lý trí.

Nếu số đường đời và số linh hồn của bạn giống nhau thì bạn sẽ thấy hành động và suy nghĩ của mình có tính nhất quán, là điều dễ dàng thực hiện.

Cách tính số nội tâm của bạn

Khám phá con số nội tâm , mong muốn lớn nhất từ trái tim của bạn, TEAM SỐ HỌC THỊNH VƯỢNG

1. Viết đầy đủ tên khai sinh của bạn (bao gồm tất cả tên đệm) trên một dòng duy nhất, ví dụ: EMILY JENNIFER STONE

2. Xác định các nguyên âm trong tên khai sinh của bạn.

3. Gán mỗi nguyên âm đó là số

A = 1

U = 3

E = 5

O = 6

I = 9

Y = 7 (đôi lúc…)

(‘y’ hoạt động khác với các nguyên âm khác. Đôi khi nó có thể là một phụ âm, vì vậy nó chỉ cần được đếm trong những trường hợp nó đại diện cho một nguyên âm. Ví dụ: trong tên ‘Emily’, chữ ‘y’ được coi là một nguyên âm. Bạn có thể tìm thêm ví dụ về các trường hợp khi ‘y’ là một nguyên âm trong từ điển Merriam-Webster . Bạn chỉ cần tính nó nếu nó hoạt động như một nguyên âm.)

4. Thêm tất cả các số nguyên âm lên

5 + 9 + 7 + 5 + 9 + 5 + 6 + 5 = 51

EMILY JENNIFER STONE

5. Giảm tổng số xuống một chữ số

Tiếp tục cộng các nguyên âm trong tên của bạn, cho đến khi bạn nhận được một chữ số. Trong ví dụ trên 5 + 1 = 6 . Số linh hồn của EMILY JENNIFER STONE là 6. Ngoại trừ các số chính 11, 22 và 33, con số linh hồn của bạn sẽ luôn giảm xuống một chữ số. Điều quan trọng cần lưu ý là không có số linh hồn 10 (nó sẽ cần được rút gọn thành một chữ số duy nhất 1 + 0 = 1).

Bài đăng Mới nhất