Đinh Hùng Trí

TEAM SỐ HỌC THỊNH VƯỢNG

Hệ thống số học

Hệ thống số học

Có nhiều hệ thống Numerology khác nhau. Có một hệ thống số của người châu Phi, tiếng Ả Rập và tiếng Do Thái. Có hệ thống Abracadabra, sử dụng kỹ thuật kim tự tháp. Thậm chí còn có một hệ thống Số học Nhật Bản.

Hệ thống Numerology thường được sử dụng ở phương Tây là phương pháp Pythagoras và Chaldean. Trong số 2 hệ thống này, hệ thống Pythagore là phổ biến hơn và dễ sử dụng hơn.

Điều này giải thích tại sao một nhà nghiên cứu số học có thể cho bạn biết tên hoặc số sinh của bạn là số 7, trong khi người khác sẽ nói rằng bạn là số 3. Câu hỏi cần ghi nhớ là hệ thống nào đã được sử dụng để đưa ra số khóa hoặc các số của bạn, và cái gì ý họ là gì?

Cả hai hệ thống Pythagore và Chaldean đều giống nhau ở một số khía cạnh, nhưng chúng có những điểm khác biệt cơ bản.

Về mặt tương tự, cả hai hệ thống đều xem xét tên và ngày, tháng và năm sinh của bạn.
Cả hai đều đồng ý rằng tên của con người ảnh hưởng đến tính cách của họ, và ngày tháng năm sinh ảnh hưởng đến vận mệnh của họ.

Cả hai hệ thống đều tốt như nhau trong việc đưa ra lời khuyên. Cuối cùng, các con số trong cả hai hệ thống đều mang ý nghĩa, chất lượng, đặc điểm và bản chất giống nhau. Điều này dường như phổ biến trong tất cả các hệ thống.

Hệ thống số học, TEAM SỐ HỌC THỊNH VƯỢNG

Ví dụ, chúng ta hãy lấy một cá nhân tên là LOUIS WHEELER, sinh ngày 3 tháng 8 năm 1975.

Để chuyển đổi chữ cái sang số, hệ thống số học Pythagore sẽ sử dụng bảng này:
Hệ thống số học, TEAM SỐ HỌC THỊNH VƯỢNG

LOUIS

3 + 7 + 6 + 1 + 3 = 20

2 + 0 = 2

WHEELER

6 + 5 + 5 + 5 + 3 + 5 + 2 = 31

3 + 1 = 4

TỔNG RUNG ĐỘNG CON SỐ : 2 + 4 = 6

Nguồn: Số Học Thịnh Vượng

Bài đăng Mới nhất